کلیه کارکنان شرکت نگین سلامت سینا با ایمان و توکل به یگانه هستی بخش ، درجهت کسب رضای خالق بی همتا و حفظ منافع مشترکین در راستای ارائه خدمات صادقانه تلاش نموده  و جلب رضایت مشترکین  را سرلوحه امور خود می دانند.

کارکنان شرکت نگین سلامت سینا رعایت ادب ،احترام، نظم و انضباط در تعامل با مشترکین را در تمامی شرایط زمانی و مکانی برخود واجب میدانند .

ارایه مشاوره صادقانه به مشترکین و گره گشایی از مشکلات آنها ، نهادینه کردن فرهنگ تکریم مشتریان و ارتقای روحیه پاسخگویی ، به عنوان ارزشی حاکم برشرکت نگین سلامت سینا می باشد .

کارکنان شرکت نگین سلامت سینا ، متانت ، صبوری و خوش برخوردی و نشان دادن صبر و حوصله برای حفظ آرامش و آسایش مشترکین عزیز در هر زمان و هر مکان و در هر مو قعیت کاری را از وظایف اصلی خود می دانند.

کارکنان شرکت نگین سلامت سینا خود را ملزم به وظیفه شناسی ، وقت شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد و پرهیز از معطل کردن مشترکین میدانند.

توجه ویژه به انتظارات، توقعات، نیازها و حتی انتقادها و شکایتهای مشتریان از شرکت نگین سلامت سینا  به عنوان یک فرصت استراتژیک برای بالندگی گروه و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی می باشد.

شرکت نگین سلامت رعايت آداب و سنن ممدوح اخلاقی و اجتماعي  و حفظ شئونات اسلامي در مراودات ، مذاکرات و ارتباطات  را از بنیادی ترین اصول خود می داند.

کارکنان شرکت نگین سلامت سینا خود را موظف به کسب اطلاعات به روز در زمینه کاری خود به منظور ارائه مشاوره تخصصی و حرفه ای به مشترکین نگین می دانند.

شناسائی مستمر و توجه ویژه به نیازهای آشکار و پنهان مشترکین ، با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی آنها از خدمتگزاران خود از اصول حرفه ای  شرکت نگین سلامت سینا می باشد.

کارکنان شرکت نگین سلامت سینا ، رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان خدمات رسانی و انجام امور و فعالیت ها با حفظ کرامت انسانی به کلیه مشترکین را بر خود مسلم می دانند.

بکارگیری سازوکارهای مدیریت مشارکتی توسط مجموعه ای از نیروی انسانی امین، دقیق، متعهد و متخصص برای ارتقای دقت، صحت، کیفیت و افزایش سرعت خدمت رسانی به مشترکین شرکت نگین سلامت سینا امری واجب می باشد.

کارکنان شرکت نگین سلامت سینا متعهد به تلاش برای ارتقای دقت، صحت و کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مشترکین در سایه مشارکت جمعی و کار گروهی می باشند.

کارکنان شرکت نگین سلامت سینا خود را ملزم به رعایت امانتداری ، رازداری و صداقت و حفظ اطلاعات مربوط به مشترکین می دانند.

مشاوره آنلاین