متقاضیان استفاده از خدمات و تسهیلات شرکت نگین سلامت سینا و یا مشترکین قدیمی و دارندگان کارت نگین سلامت ، می توانند از طرق زیر نسبت به ثبت نام و خرید کارت نگین سلامت اقدام نمایند:

1-   مراجعه حضوری یا تماس با نمایندگان شرکت و تکمیل فرم مربوطه .

2-   مراجعه به قسمت خرید کارت نگین سلامت و تکمیل فرم مربوطه و واریز حق اشتراک به صورت آنلاین از طریق درگاه بانکی و کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب .

3-   تماس با واحد فروش شرکت نگین سلامت و ارائه اطلاعات مورد نیاز به کارشناس فروش شرکت (تلفن 63423 داخلی 101)

کارت اشتراک نگین سلامت پس از تکمیل فرم مربوطه و یا دریافت مشخصات متقاضی ، حداکثر طی 24 ساعت صادر و برای مشترکین ارسال خواهد شد.

 فرم ثبت نام و خرید کارت

مشاوره آنلاین