یکی از حلقه های گم شده درخدمات درمانی خصوصا دندانپزشکی ، تضمین حسن انجام خدمات دندانپزشکی توسط دندانپزشکان محترم و عدم پشتیبانی مالی و فنی از خدمات ارائه شده می باشد.

 با توجه به ریز بینی و حساسیت در انتخاب مراکز دندانپزشکی و نظارت مستمر تیم بازرسی شرکت نگین سلامت سینا بر نحوه عملکرد و ارائه خدمات در مراکز درمانی طرف قرارداد و اطمینان از استفاده بهترین و با کیفیت ترین مواد مصرفی و تجهیزات در مراحل درمان در این مراکز ، کلیه خدمات ارائه شده توسط مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با شرکت نگین سلامت از زمان مراجعه و معالجه مشترکین و دارندگان کارت نگین سلامت به مدت یکسال تضمین و گارانتی می باشد.

درصورتیکه در مراحل معالجات دندانپزشکی هریک از مشترکین نگین سلامت مشکلی رخ دهد و این امر به تایید دندانپزشک معتمد شرکت نگین سلامت برسد ، ادامه روند معالجات مشترک به صورت رایگان توسط یکی دیگر از مراکز طرف قرارداد یا مراکز ویژه شرکت نگین سلامت سینا ادامه خواهد یافت.

ضمنا بمنظور ثبت شرح معالجات و هزینه دریافت شده از مشترکین در انتهای دفترچه همراه کارت اشتراک ، قسمتی در نظر گرفته شده که مراکز درمانی ملزم به ثبت شرح معالجات و مبلغ دریافتی در آن قسمت می باشند.

موارد زیر شامل گارانتی شرکت نگین سلامت سینا نمی باشند:

انجام معالجه توسط مرکز غیر طرف قرارداد با شرکت نگین سلامت سینا.

انجام معالجات در مرکزی که شرکت نگین سلامت قرارداد خود را با آن مرکز لغو نموده باشد.(توصیه میگردد قبل از مراجعه به مراکز با مرکز پیام شرکت به شماره 63423-021 تماس و از ادامه همکاری با مرکز مورد نظر خود مطمئن شوید.)

پرداخت هزینه معالجات به صورت نقد یا با کارتی به غیر از کارت اشتراک بانکی نگین سلامت (با توجه به لزوم ثبت زمان مراجعه و هزینه پرداخت شده در سامانه نگین سلامت).

عدم ثبت شرح معالجات در انتهای دفترچه راهنمای استفاده از خدمات مشترکین نگین سلامت توسط دندانپزشک و ممهور نبودن آن.

 

مشاوره آنلاین