تعرفه خدمات پزشکی و دندانپزشکی در ابتدای هر سال از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ و در اختیار پزشکان و مراکز درمانی قرار می گیرد و پزشکان محترم و مراکز درمانی نیز در تمامی سطوح موظف به رعایت تعرفه ابلاغی و دریافت وجه معالجات حداکثر تا سقف مبلغ مصوب میباشند.

شرکت نگین سلامت سینا در راستای محافظت از حقوق مشترکین خود و یکپارچه سازی و اجرای صحیح تعرفه خدمات درمانی بر اساس توافق و قرارداد منعقد شده با مراکز درمانی طرف قرارداد ،نسبت به کاهش تعرفه خدمات درمانی بر اساس تعرفه مصوب نهادهای ذیربط و همچنین تعرفه معمول و جاری هر مرکز درمانی اقدام می نماید.

 با توجه به نوع قراردادی که با هر یک از مراکز درمانی یا پزشکان و دندانپزشکان به صورت جداگانه منعقد گردیده ،میزان کاهش هزینه خدمات درمانی هر مرکزمتغیر بوده که درقسمت مراکز طرف قرارداد و در پروفایل هر مرکز تعرفه اختصاصی آن مرکز قابل رویت می باشد.

 

 جهت رویت تعرفه خدمات دندانپزشکی در هر استان از منوی تعرفه نام استان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مشاوره آنلاین